Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Platformy Gettgebox i wraz z Regulaminem określa warunki, zgodnie z którymi Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników przy świadczeniu Usług stanowiących funkcjonalności Platformy. Znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Platformy.

Szanujemy prywatność Użytkowników Platformy i dokładamy najwyższych starań, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dbamy również o to, aby Państwa dane osobowe były w jak największym stopniu zabezpieczone – w tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, z których dowiecie się Państwo w szczególności:

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych oraz jak się z nim można skontaktować,
 2. Jakie dane przetwarzamy,
 3. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe,
 4. Komu udostępniamy dane,
 5. Jak długo przetwarzamy dane,
 6. Jakie prawa przysługują Państwu jako Użytkownikom i podmiotom danych osobowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed przystąpieniem do korzystania z Platformy Getthebox.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w trakcie rejestracji oraz edycji Konta Użytkownika, jak i w trakcie korzystania z Platformy jest właściciel Platformy – Kampo Przemysław Kędzierski z siedzibą w Zębowicach 33i,  59-411 Paszowice, NIP 6951438816, REGON 391077790 (dalej także jako „Operator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@getthebox.eu, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.getthebox.eu, a także drogą pocztową:

Adres do korespondencji pisemnej

Kampo Przemysław Kędzierski
Zębowice 33i
59-411 Paszowice

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane dotyczące Użytkowników:

Dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników

Administrator przetwarza dane osobowe, które są podawane lub udostępniane przez Użytkowników w ramach korzystania z Platformy. W szczególności chodzi o dane identyfikacyjne wykorzystywane w celu rejestracji i logowania, dane transakcyjne wykorzystywane do obsługi płatności oraz dane zamieszczane w Ogłoszeniach publikowane przez Użytkowników podczas ich aktywności na Portalu, w tym dane geolokalizacyjne, które są wykorzystywane do zamieszczania i przyjmowania Ogłoszeń, wystawiania ocen innym Użytkownikom oraz otrzymywania Newsletter.

Podanie niektórych danych jest niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy (np. numeru telefonu do przyjmowania Przesyłek przez Kierowców oraz linku do serwisu PayPal.Me), podanie pozostałych jest natomiast dowolne (np. szczegółowego opisu Przesyłki) i nie wypływa na możliwość korzystania Platformy, może jednak mieć wpływ na odbiór pozostałych Użytkowników Platformy tworzących społeczność (np. brak uzupełnienia niektórych danych w zakładce „Twój profil” może mieć wpływ na subiektywną ocenę wiarygodności Użytkownika).

W przypadku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Platformy – przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.Me Administrator otrzymuje dane Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz inne podane przez Państwa informacje, w tym szczegóły realizacji poszczególnych Usług, np. Przewozu Przesyłek.

Korzystanie z Usługi „Newsletter” wymaga podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz drogą elektroniczną.

Dane pozyskiwane przez nas w sposób automatyczny

W związku z rejestracją Użytkownika za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, Administrator otrzymuje dostęp do następujących danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, zdjęcie), zamieszczonych na koncie Użytkownika Facebook, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tym serwisie.

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania Platformą, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Platformy oraz w celach statystycznych i dostarczaniu lepszej jakości Usług.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Platformy oraz podmioty wskazane w rozdziale „Podmioty udostępniania danych osobowych”.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Platformy za pośrednictwem strony internetowej;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkowników Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać loginu i hasła;

W celu dostosowania Platformy do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Platforma używa tzw. plików Cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Platformy na komputerze Urządzeniu mobilnym, które Platforma może odczytać przy każdorazowym korzystaniu z usługi.

Platforma stosuje są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); „stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Platforma stosuje ponadto „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z Platformy, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania oraz pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług;

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki, może także zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Platformy.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług, z których korzystacie Państwo w ramach Platformy. W szczególności podawane przez Państwa dane są wykorzystywane w celu rejestracji i logowania, zamieszczania i przyjmowania Ogłoszeń, jak również kontaktu z Państwem (wysyłanie informacji systemowych o zmianach w funkcjonowaniu Platformy, zmianach Regulaminu oraz Polityki Prywatności, Newsletter, odpowiedź na reklamację i zadawane pytania).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora ani osoby trzecie dla celów marketingowych, chyba że wyrazicie Państwo taką zgodę. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją Platformy oraz do analizy Państwa zachowań celem dostarczania lepszej jakości Usług. Dane te są pozyskiwane przez serwer w sposób zautomatyzowany. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu monitorowanie poziomu stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionych dostępem do danych osobowych, udoskonalanie Platformy oraz opracowywanie nowych funkcjonalności i dopasowanie Usług do Państwa potrzeb i wygody (np. personalizowanie treści w Usługach, łatwiejsze wyszukiwanie).

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 1. umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną, którą zawieramy z państwem wraz z rejestracją Konta – w zakresie niezbędnym do rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z Platformy;
 2. zgody Użytkownika – w zakresie danych osobowych Użytkownika, których podanie nie jest niezbędne do korzystania z Platformy, ale których udostępnienie jest możliwe (np. w celu budowania wiarygodności wśród pozostałych Użytkowników Platformy, albo lepszego określenia Nadawcy lub Odbiorcy), a ponadto w celu dostarczania treści marketingowych przez Administratora na zlecenie podmiotów trzecich albo bezpośrednio przez podmioty trzecie. Udzielenie zgody jest dobrowolne, co oznacza, że brak zgody nie pozbawi Użytkownika dostępu do Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem Usług; zgoda może być w każdej chwili ograniczona lub zmieniona (wycofana lub ponownie udzielona).
 3. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w celu udoskonalania Platformy oraz opracowywania nowych funkcjonalności oraz dopasowania Usług do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w Usługach, łatwiejsze wyszukiwanie), jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych Usług,
 4. innych podstaw prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Podmioty udostępniania danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane w ograniczonym zakresie pozostałym Użytkownikom tworzącym społeczność Platformy w związku z procesem nadawania i odbierania Przesyłek po nawiązaniu relacji w zakresie niezbędnym do wykonania Przewozu.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. jeżeli jest to konieczne w związku z korzystaniem z usług podmiotu zewnętrznego, w celu realizacji jakichkolwiek umów, które mogą zostać zawarte z Użytkownikiem, w celu ułatwienia lub rozszerzenia realizacji naszych Usług (np. w celu realizacji płatności przez PayPal.Me);
 2. podmiotom, które wraz z Administratorem obsługują Platformę, m.in. dostawcom usług IT;
 3. podmiotom trzecim w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody;
 4. organom państwowym i instytucjom do tego uprawnionym w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa na ich żądanie;
 5. następcom prawnym Administratora albo nabywcom przedsiębiorstwa w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa;

każdorazowo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy zachowaniu zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania:

 1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy względem Operatora oraz w relacjach wzajemnych między Użytkownikami, przy czym w przypadku zablokowania lub przymusowego usunięcia Konta, dane Użytkownika będą przechowywane przez okres od ___ lat, aby zapobiec w ten sposób możliwości obchodzenia zasad i przepisów obowiązujących w odniesieniu do korzystania z naszych Platformy;
 2. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Dane zanonimizowane mogą być przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Dane te nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawa te Użytkownik może realizować w każdym czasie po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika w zakładce „Twój profil”. Usunięcie danych osobowych, których podanie było albo jest w danej chwili niezbędne do rejestracji (dane oznaczone gwiazdką) możliwe jest wyłącznie w drodze usunięcia Konta Użytkownika, jako że dane te są niezbędne do świadczenia Usług.

Zgłoszenie żądania usunięcia tych danych skutkować będzie usunięciem Konta. Wszelkie informacje dotyczące realizacji ww. praw uzyskają Państwo kontaktując się Administratorem.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@kampo.com.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@kampo.com.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@kampo.com.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@kampo.com.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@kampo.com.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@kampo.com.pl

Bezpieczeństwo

Aby chronić Państwa dane oraz zagwarantować poufność i integralność Państwa danych osobowych, a także sposobu ich przetwarzania stosujemy polityki i standardy wewnętrzne oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.).

Zmiany

Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, aby utrzymać jej zgodność z wszelkimi zmianami przepisów prawa oraz aby odzwierciedlić sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy.

Najnowsza wersja dokumentu jest każdorazowo dostępna w Aplikacji, a także na stronie www.gettebox.eu.