fbpx

Z aplikacji Getthebox może korzystać każdy. Kierowcy, którzy nie posiadają firm mogą zabierać rzeczy do przewiezienia także podmiotom gospodarczym, ale co w przypadku gdy kierowca musi wystawić fakturę bo zażyczył sobie tego zleceniodawca?

Istnieje działalność nierejestrowana – z tego przywileju mogą korzystać osoby, które nie miały wcześniej założonej działalności gospodarczej. W większości przypadków przedsiębiorcy prowadzący działalność nierejestrowaną będą zwolnieni z VAT (choć nie wszyscy). To oznacza, że w przypadku sprzedaży zwolnionej z VAT przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury i mówi o tym art. 106b pkt. 2 ustawy z 11 marca 2004 roku i podatku od towarów i usług. To jest ogólna zasada, jednak ten sam artykuł w kolejnym punkcie mówi:
Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę (…)

Fakturę lub rachunek możemy wystawić także wtedy, gdy nasz klient o nią nie poprosi. Sami możemy tak zdecydować np., że wystawiamy faktury do każdej sprzedaży.W przypadku, gdy nikt Cię nie poprosi o fakturę i nie wystawisz jej, to taką sprzedaż powinieneś udokumentować u siebie w działalności nierejestrowanej. Jak? Prowadząc ewidencję sprzedaży.

Dlaczego?

Z ewidencji będą wynikały dwie ważne kwestie. Pierwsza, to informacja o tym, czy nie przekroczyłeś limitu połowy najniższej krajowej, powyżej której nie możesz nadal prowadzić działalności w formie działalności nierejestrowej i powinnaś zarejestrować działalność gospodarczą w CEiDG. Druga informacja to wysokość przychodów, na podstawie których obliczany jest dochód oraz podatek dochodowy, który każdy ma obowiązek rozliczyć na koniec roku.

A co, gdy nie będę prowadzić tej ewidencji dla działalności nierejestrowanej!

To nie jest dobry pomysł. Fiskus w kwestii podatków potrafi być naprawdę drobiazgowy i ma cały wachlarz narzędzi, by „zachęcić” obywateli do wypełniania swoich obowiązków względem państwa. Brak ewidencji lub jej nierzetelne prowadzenie może skutkować sytuacją, kiedy organ podatkowy sam określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku.

Czy jest wymagany NIP lub Pesel w działalności nierejestrowanej?

Ani jedno ani drugie. W działalności nierejestrowej nie musisz mieć NIPu (jeśli nie jesteś tzw. VATowcem). Nie masz też obowiązku posługiwać się na fakturach swoim numerem PESEL. Mamy jednak obowiązek podać swoje dane, jako sprzedawca, które umożliwią naszą identyfikację. W tym celu wystarczy podać imię i nazwisko. Zwyczajowo podaje się także adres zamieszkania.

Zalety działalności nierejestrowanej

Reasumując, działalność nierejestrowana to wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim brak konieczności:

• zgłaszania działalności nierejestrowanej w CEIDG, urzędzie skarbowym czy GUS,
• opłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzenia księgowości (osoba prowadząca działalność nierejestrowaną prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży),
• opłacania składek ZUS oraz składania deklaracji ZUS.

Pamiętajcie!!

W aplikacji będziecie widzieć czy klient wymaga faktury czy nie. Jeśli nie wymaga to nie będzie ona wystawiana przez system Getthebox. Jeśli będzie taka wymagana to będziecie musieli uzupełnić swoje dane, a następnie system automatycznie wystawi za was fakturę dla klienta i wyśle mailowo oryginał, a kopie wyśle do Was.
Każdy kto prowadzi działalność nierejestrowaną – nie jest Vatowcem. Jeśli chcesz być czynnym płatnikiem podatku Vat, musisz to zgłosić do Urzędu Skarbowego.